Ledelsesinformation og forskningsanalyse

VBN-redaktionen leverer ledelsesinformation til Aalborg Universitets ledelseslag. På mange forskellige niveauer - fakultet, institut, sektion eller faggruppe - tilbyder VBN-redaktionen forskningsanalyse. Det kan være simple sammentællinger af antal publikationer eller mere detaljerede analyser på publikationstyper og forskningsområder. Dybdeborende, bibliometriske citationsanalyser på baggrund af de store citationsdatabaser - Web of Science og Scopus - vil også indgå i vore rapporter.

Vi vurderer løbende hvilket datagrundlag udover Pure og de store citationsdatabaser, der skal indgå i vore analyser. Google Scholar og Altmetric er nogle af de kandidater, vi kigger på.

Flere gange om året udsendes bibliometriske institutrapporter, der giver en indgående analyse af institutternes publicering. En gang om året udarbejdes en større rapport, der viser status på forskning og formidling af denne forskning. Statusrapporten giver et overordnet billede og kan udbygges med mere detaljerede opgørelser.
Rapportens highligts er samlet på en plakat, der udsendes hvert år i december.
Publiceringsdato for statusrapporten: Ultimo december.

VBN-redaktionen servicerer FI-Faggrupperne, der er tilknyttet Den Bibliometriske Forskningsindikator. FI-faggrupperne har ansvaret for at foretage en faglig vurdering af, hvilke tidsskrifter og forlag (publikationskanaler), der for hvert fagområde bør være på autoritetslisterne.

Der genereres også statistik automatisk fra VBN.

Kontakt os

Hvis du spørgsmål vedrørende ledelsesinformation og forskningsanalyse eller gerne vil booke et oplæg, er du altid velkommen til at kontakte VBN-redaktionen.