AAU logo

VBN-Teamet

Implementering af ny VBN Forskningsportal

For at imødekomme de stigende krav der stilles til synliggørelse og formidling af forskning på universiteterne står den nuværende forskningsportal ved Aalborg Universitet (VBN-portalen) overfor at blive erstattet af en ny standardportal for forskning i 2018. Forudsat at implementeringsprocessen forløber som planlagt, vil forskningsportalen gå online d. 15. juni 2018. Den nye standardportal (Pure Portal), som erstatter den eksisterende forskningsportal (Pure Advanced Portal), er et standardprodukt fra Elsevier. Den nye VBN-portal bygger derfor fortsat uforandret på data fra Pure. Screenshots nedenfor er billeder af TEST-portalen. Den færdige portal vil have AAU layout, når den går online.

Kontakt VBN Teamet: vbn@aub.aau.dk

Ny portal forside

Forskningsprojekt i ny portal

Forskerprofil i ny portal