AAU logo

VBN-redaktionen

VBN er Aalborg Universitets forskningsportal og har til formål at synliggøre forskningsaktiviteter og forskningspublikationer samt at skabe grundlag for kontakt og samarbejde mellem eksterne interessenter og forskningsmiljøerne.

I VBN registreres publikationer, forskningsprojekter, forskningsaktiviteter samt presseklip.