VBN-redaktionen

VBN-redaktionen arbejder med support, drift og udvikling af forskningsregistreringen ved Aalborg Universitet. Vi arbejder under overskriften Forskningsformidling, og har følgende indsatsområder:

  • Synliggørelse af forskningen ved AAU
  • Skabe kontakt mellem forskning og erhvervsliv
  • Styrke VBN som Aalborg Universitets fuldtekstarkiv
  • Bakke op og informere om Open Access-initiativet, og tilgængeliggøre forskningspublikationer, hvor det er muligt
  • Formidling og vejledning omkring publiceringsstrategier
  • Vejledning omkring publikationskriterier
  • Rapportudtræk til institutledere og direktion på AAU
  • Kvartalsrapporter/opgørelser til brug for intern og ekstern benchmarking ved AAU
     

Sideløbende med indsatsområderne varetager redaktionen den daglige drift og support af VBN, og hjælper de personlige brugere og indberetningsansvarlige med problemstillinger omkring forskningsregistrering. Redaktionen har endvidere det overordnede ansvar for valideringen af forskningsåret ved Aalborg Universitet.

Har du spørgsmål eller ønsker du support kontakt endelig VBN-redaktionen på vbn@aub.aau.dk  

Redaktionen er tilgængelig inden for almindelig kontortid.

Ansatte på AAU er personlige brugere af VBN og kan søge support hos det enkelte instituts indberetningsansvarlige.