Presseklip i VBN

Presseklip er korte og overskuelige resumeer fra udvalgte medier (aviser, radio, internet og tv) om forskere og forskningsmiljøer på AAU. Presseklippene i VBN registreres på to måder:

Automatisk registrering

Presseklippene leveres af et mediebureau. Kriteriet for udvælgelse i medieovervågningen er, at Aalborg Universitet er nævnt i artiklen, udsendelsen eller meddelelsen.

Manuel registrering

Presseklip, som ikke automatisk leveres af mediebureauet, kan registreres manuelt i VBN af de indberetningsansvarlige. Herunder vil du finde yderligere information om, hvordan registreringerne foregår.

Presseklippenes vej til VBN
 

VBN's valg af mediebureau overvåger en lang række aviser, tidsskrifter, TV-medier og internetsider og såfremt Aalborg Universitet, et forskningsmiljø eller en forsker fra AAU er nævnt skrives et kort resume - et såkaldt presseklip.

I VBN modtager vi efterfølgende presseklippene som XML, og de læses ind i systemet.

På redaktionen læser vi presseklippene igennem og tilknytter dem til de personer og forskningsmiljøer, der er nævnt i klippet. Dermed kan den enkelte forsker, eller det enkelte forskningsmiljø finde sine presseklip i VBN.

I medielisten finder du oversigten over de medier VBN automatisk dækker via mediebureauer. Du kan også finde listen over de i pressen 25 mest citerede personer på AAU.

Hvis du finder presseklip, der ikke er blevet registreret, men som burde være med i forhold til medielisten, er du meget velkommen til at kontakte os.

Manuel registrering af presseklip

Hvis du har presseklip fra andre medier end dem, som fremgår af medielisten, der ikke er blevet registreret, kan din indberetningsansvarlige hjælpe med at lægge presseklippene op på VBN.

Kontakt VBN-redaktionen med spørgsmål eller behov for support: vbn@aub.aau.dk.