Hvad er ORCID

VBN-redaktionen repræsenterer Aalborg Universitet i et samarbejde med de øvrige danske universiteter omkring udbredelse og kendskab til ORCID iD i Danmark - projektet er støttet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. VBN-redaktionen har ledelsens opbakning til at køre et implementeringsprojekt på AAU med henblik på at sikre oprettelsen af flest mulige ORCID iD’er til universitets forskere.

Hvad er ORCID

ORCID iD’et er et unikt og internationalt anerkendt forsker-id, der knytter forsker og forskning korrekt sammen. Det anvendes allerede i dag af flere danske og udenlandske universiteter, private aktører, fonde, forlag, kendte citationsdatabaser og er samtidig uafhængig af kommercielle interesser. Se mere på www.orcid.dk.

Hvad er fordelene?

- når du publicerer
Med et unikt id som ORCID undgås forviklinger ved navnesammenfald, brug af specialtegn og variationer i forkortelser af for- og mellemnavne. ORCID iD’et sikrer derfor også, at din forskning altid citeres korrekt, og at alle dine citationer tilskrives dig. ORCID iD’et er i øvrigt dit personligt og følger dig uanset arbejdssted, forskningsfelt eller evt. navneskift.

- når du søger forskningsmidler
Har du en gang knyttet din forskning til dit ORCID iD, kan du overfor mange bevillingsgivere dokumentere din forskning blot ved at oplyse dit ORCID iD. Det letter de administrative arbejdsgange omkring ansøgninger - ikke kun for dig, men også for den bevilligende myndighed.

- for AAU
Forskernes brug af ORCID iD’et er med til at sikre, at universitetets forskningsdatabase er korrekt opdateret. For AAU betyder det, at de rette publikationer og citationer tilskrives universitetet.

Det er vigtigt at understrege, at oprettelsen af et ORCID iD ikke medfører afgivelse af rettigheder til publikationer eller andet arbejde. Se ORCIDs privacy policy.

Kontakt os

Hvis du spørgsmål vedrørende ORCID, gerne vil booke et oplæg eller har brug for hjælp til at oprette et ORCID ID, er du altid velkommen til at kontakte Poul eller Anne på VBN-redaktionen.