Open Access

Open Access handler om fri adgang til videnskabelig litteratur. Der skelnes overordnet imellem Grøn Open Access og Gylden Open Access.

Grøn Open Access kaldes også selvarkivering eller parallelpublicering, idet det som oftest indebærer, at en forsker uploader en version af sin publikation (f.eks. det accepterede manuskript) i et åbent arkiv, et såkaldt repository. VBN er Aalborg Universitets repository. Læs mere om Grøn Open Access og mulighederne for parallelpublicering. I forbindelse med publicering er det vigtigt på forhånd at undersøge mulighederne for at bibeholde rettighederne til at parallelpublicere.

Gylden Open Access er publicering i tidsskrifter, hvor de helt færdige artikler er frit tilgængelige for alle. Det koster i nogle tilfælde, men ikke altid, forskeren en afgift at udgive en artikel i et Gylden Open Access tidsskrift. Denne afgift benævnes ofte Article Processing Charge (APC). Aalborg Universitetsbibliotek varetager to rabataftaler om publicering med Open Access. Directory of Open Access Journals (DOAJ) er en samlet database over Gylden Open Access tidsskrifter. Læs mere om Gylden Open Access og kvalitet.

Mange tidsskrifter er hybridtidsskrifter, hvor nogle artikler er licensbelagte, og andre er Open Access, idet der er betalt APC for disse.

En del fonde og bevillingsgivere kræver Open Access publicering for at give støtte. Læs mere om Open Access og bevillingsgivere.

Aalborg Universitet har udarbejdet en Open Access-politik, som er udformet i et samarbejde mellem direktionen, AAU's Open Access Udvalg og VBN-redaktionen. Aalborg Universitet har desuden en række Open Access tidsskrifter, som alle er peer-reviewed. En del af dem er optaget på Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Aalborg Universitet bliver målt i forhold til Open Access Indikatoren. Open Access Indikatoren måler i hvor høj grad forskere fra danske universiteter gør deres forskningspublikationer frit og gratis tilgængelige for omverden via internettet. Målingen anvendes til at se, hvor langt Danmark er fra at indfri målsætningerne i den Nationale Strategi for Open Access.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende Open Access, gerne vil booke et oplæg eller har brug for hjælp til at parallelpublicere i VBN, er du altid velkommen til at kontakte VBN-redaktionen.