Digital Object Identifier (DOI)

Digital Object Identifier (DOI)

Digital Object identifier (DOI) er en permanent identifikation, som tildeles et elektronisk dokument, så dette altid kan findes, også selvom internetadressen forandres.

Hvis du er ansat ved AAU, kan Universitetsbiblioteket tilbyde dig at tildele din forskning, eller registrering af dine datasæt, et DOI. Der visse kriterier, der skal være opfyldt for, at det er muligt at få tildelt et DOI. Er du i tvivl, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte VBN-redaktionen.

Det er kun muligt at tildele DOI til publikationer eller datasæt i VBN eller OJS. Det skal altså have en fast platform, hvorfra DOI'en linker ned i VBN eller OJS. Det er ikke muligt at tildele DOI til publikationer, som i forvejen har et DOI.

 

Kontakt VBN-redaktionen hvis du ønsker at få tildelt et DOI til dine publikationer eller datasæt.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du oplever problemer, vil blive klogere på dine muligheder m.v.

Support på VBN/Pure via mail

Support på Det Digitale Projektbibliotek via mail

Ansatte på VBN-redaktionen