Undervisningsportfolio

Undervisningsportfolio

Lagt online: 27.08.2015

RETNINGSLINJER for udfyldelse af undervisningsportfolioen 

  • Undervisningsportfolioen skal som minimum indeholde oplysninger fra og med semesterstart i efteråret 2015 (eller derefter ved senere ansættelse). Undervisningsportfolioen skal derefter udfyldes fortløbende, men underviseren kan vælge at supplere med oplysninger om tidligere aktiviteter.
  • Det er obligatorisk at udfylde punkterne fra 1 til 5, mens det er op til den enkelte, hvorvidt vedkommende ønsker at udfylde punkterne 6, 7 og 8.
  • Formålet med punkt 8 er, at underviseren kan supplere med oplysninger, som ikke allerede er angivet i de øvrige punkter.
  • Såfremt der ønskes en undervisningsportfolio, der omfatter undervisningen før semesterstart 2015, er det op til den enkelte underviser at fastlægge detaljeringsniveau i udfyldelsen af punkterne; eksempelvis hvorvidt underviseren skriver ”flere års erfaring med vejledning af specialer på oecon.” eller ”vejledt 25 specialer på oecon. fra 2010 til 2015”.
  • Undervisningsportfolioen skal som minimum opdateres forud for den årlige MUS.

Deadline for udarbejdelsen af undervisningsportfolioen er 1. februar 2016.

 

Vejledning i brugen af portfolien

 

1) Log ind i VBN

 

Undervisningsportfolien findes i VBN, og kan tilgås ved at logge ind på følgende adresse: www.vbn.aau.dk/admin.

 

Log ind via AAU’s Adgangskontrol med dit brugernavn og password:

 

 

2) Opret Undervisningsportfolien

 

I oversigten i venstre side af skærmbilledet skal du klikke på ”+” under punktet Curriculum Vitae:

 

 

 

3) Vælg skabelonen for ”Undervisningsportfolio”

 

 

 

4) Udfyld ”Undervisningsportfolien”

4.1 Undervisningsportfolien består at 8 punkter til udfyldelse.

4.2 Undervisningsportfolien kan udfyldes på både dansk og engelsk. Tryk på ikonet med det engelske flag for at komme over til den engelske version.

4.3 Rediger titlen på undervisningsportfolien i feltet øverst i vinduet

4.4 For at udfylde det enkelte punkt klik da på ”Rediger” ud for det ønskede felt.

4.5 Udfyld feltet med den ønskede tekst. Copy/paste kan anvendes, men efterfølgende formateringsarbejde må påregnes. Undgå at formatere alt for meget i teksten, da systemet har svært ved at håndtere fed skrift, kursiv etc.

4.6 Efter endt udfyldning klik da på ”Gem” nederst på siden.

4.7 Undervisningsportfolien kan hentes i Word eller PDF-format.

 

5) Tilgå/redigér undervisningsportfolien efterfølgende

 

Når du har oprettet en undervisningsportfolio vil den være synlig på din oversigtsside i VBN (ikke i VBN Forskningsportalen). 

Under punktet Curriculum Vitae kan du åbne undervisningsportfolien og redigere denne. Hold musen hen over teksten, så kommer "Rediger" frem. Bemærk, at undervisningsportfolien ikke gemmer ældre versioner.


Hvis du ønsker at slette eksempelvis et udkast, kan du gøre det ved at trykke på det røde kryds i nederste højre hjørne.

6) Udgiv din undervisningsportfolio

Sæt flueben i feltet "Udgiv" og din undervisningsportfolio vil blive synlig på din profil i VBN Forskningsportalen på linje med dine øvrige CV'er. Du kan til enhver tid skjule din undervisningsportfolio igen ved at fjerne fluebenet.

 

 

 

Spørgsmål vedrørende undervisningsportfoliens faglige indhold bedes rettet til fakulteternes kvalitetssikringsmedarbejdere.

Spørgsmål vedrørende anvendelsen af Pure/VBN kontakt VBN-redaktionen.

Kontakt os

Spørgsmål vedrørende undervisningsportfoliens faglige indhold bedes rettet til fakulteternes kvalitetssikringsmedarbejdere.

Spørgsmål vedrørende anvendelsen af Pure/VBN kontakt VBN-redaktionen.