Impact i Pure/VBN

Der tales ofte om, hvilken gennemslagskraft (impact) forskningen har, hvadenten det er impact i forhold til sociale aspekter i samfundet, økonomisk impact, kulturel impact eller andet.

Eksempel på Impact:

Du har haft 10 møder med en privat virksomhed, som har ført til en model-definition (Aktivitet). Der er blevet skrevet en artikel om modellen (Publikation). Modellen er blevet nævnt i tre gange i medierne (Presseklip). Du har udarbejdet en instruktionsvideo om videoen (Publikation). Og endelig har du modtaget fondspenge til at videreudvikle modellen (Bevilling).

Hvad knytter så disse elementer sammen? Svaret kunne være Impact!

I Pure/VBN er det muligt at samle de elementer, der udgør en Impact. Dette gøres ved at oprette en Impact og relatere den til de elementer, der til sammen udgør Impact'en.

Vejledning til at oprette Impact i Pure/VBN

Log ind i Pure/VBN og klik på "Tilføj indberetning" og derefter "Impact":

Impact'en i Pure/VBN består af en titel, en beskrivelse, kategori af impact og type af impact. I beskrivelsen er det muligt at komme med kvalitative input til, hviken gennemslagskraft forskningen har haft. Nederst i impact-skabelonen relateres til andet indhold i Pure/VBN såsom publikationer, projekter etc. Pt. vises impact ikke i VBN-portalen.

Der kan registreres kategori af impact.

Der kan registreres niveau af impact.

Der kan registreres relationer til andet indhold.

Det er til tider vigtigt at kunne bevise eller dokumentere ens Impact. Derfor er det muligt at tilføje evidens i form af eksempelvis dokumenter eller links, samt kontaktinformationer.

 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte VBN-redaktionen, hvis du har spørgsmål til Impact-modullet.

Kontakt og support

Har du spørgmål til arbejdet omkring VBN/Pure, oplever du problemer eller er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte VBN-redaktionen via følgende e-mail adresse: vbn@aub.aau.dk