Den Bibliometriske Forskningsindikator

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) er en del af den performancebaserede model til fordeling af nye basismidler til universiteterne.

Årshjul for BFI

BFI's regler og retningslinjer

BFI autoritetslister

HøstResultater fra BFI systemet

Udregning af BFI-pointNye forslag til BFI Autoritetslisterne

BFI Faggrupperne

BFI Fagligt Udvalg