Award Management

Hvad er Award Management?

Award Management er et modul til håndtering af forskningsansøgninger og bevillinger. Modulet er en del af Pure, systemet bag VBN.

 

Hvad kan Award Management modulet tilbyde?

Lettere administration, bedre overblik og detaljeret afrapportering.

Modulet kan lette administrationen af ansøgninger og bevillinger ved, at disse data samles i ét system og registreres ensartet. Gevinsten ved registreringen er, at ansøgningerne og bevillingerne kan relateres til det øvrige indhold, der ligger i Pure, og anvendes til forskellige analyser. Dette skaber en unik mulighed for, at måle sammenhængen mellem input (en bevilling) og output (publikationer, aktiviteter, samarbejdsrelationer mv.). Modulet skaber overblik over tidligere, igangværende og kommende ansøgninger, bevillinger og projekter på det organisatoriske niveau der ønskes.

 

Eksempelvis kan der afrapporteres på følgende med Award Management modulet:

  • Hvor mange ansøgninger har vores institut i øjeblikket ude, hvor mange midler søges der om og fra hvilke bevillingsgivere?
  • Hvordan er vores ”hit rate” ved udvalgte bevillingsgivere?
  • Hvordan fordeler instituttets tidligere, nuværende og kommende bevillinger sig på anvendt forskning, grundforskning, strategisk forskning mv.?
  • Hvad er vores institutionelle bidrag til de tidligere, nuværende og kommende bevillinger?
  • Hvilke private virksomheder, NGO' eller universiteter samarbejder vi hyppigst med i relation til udvalgte bevillingsgivere?
  • Hvilken impact har en udvalgt bevilling – samarbejdsrelationer, aktiviteter, presseomtale, patenter mv.?

 

 

Profilering af AAU, institutter, forskere mv. på VBN-portalen (vbn.aau.dk)

På sigt er det muligt at udstille bevillinger, projekter, samarbejdsrelationer mv. på VBN-portalen (vbn.aau.dk), hvilket kan bidrage til positiv profilering af AAU, institutter, forskere mv., og skabe grundlag for nye relationer og samarbejder.

 

 

Spørgsmål / Support

Er du interesseret i at høre mere om Award Management, er du meget velkommen til at kontakte VBN-redaktionen.

Kontakt os

Har du spørgsmål om Award Management, er du meget velkommen til at kontakte VBN-redaktionen