Aktivitetsregistrering

Aktivitetsmodellen i VBN/PURE på Aalborg universitet

 

Registrering af aktiviteter i VBN

I januar 2017 blev VBN/Pure (http://vbn.aau.dk/) opdateret med en ny og forbedret aktivitetsmodel, som muliggør at man via VBN nu har bedre mulighed for at registrere og formidle sine forskningsaktiviteter end hidtil. Registrering af forskningsaktiviteter i VBN/Pure kan bidrage positivt til profileringen af forskere og forskning fra Aalborg Universitet. Registreringerne kan bruges til at illustrere, hvordan den viden der udspringer af forskningen på AAU bringes i spil gennem forskningsrelaterede aktiviteter, som f.eks. redaktionelt arbejde, mundtlig formidling, konferencedeltagelse, medlemsskaber, gæsteophold, samarbejde med andre institutioner, virksomheder og meget andet.  

Det vil ligesom alt andet indhold i VBN være muligt at relatere aktiviteterne til øvrige registreringer, såsom publikationer, projekter, presseklip mv., og de vil også være tilgængelige i VBN’s CV-modul, således at forskere ved AAU hurtigt og nemt kan vedligeholde og eksportere et opdateret CV.

Med udgangspunkt i opdateringen af aktivitetsmodellen i VBN er det direktionens anbefaling, at aktivitetsregistreringsmodellen i VBN tages i brug på samtlige institutter som det sted, hvor alle videnskabelige medarbejdere pr. 1 januar 2017 registrerer sine faglige aktiviteter.

 

Spørgsmål vedrørende aktivitetsregistrering i Pure/VBN? Kontakt VBN-redaktionen.

Login til VBN/Pure: