AAU logo

VBN-Teamet

Implementering af ny VBN Forskningsportal

For at imødekomme de stigende krav der stilles til synliggørelse og formidling af forskning på universiteterne står den nuværende forskningsportal ved Aalborg Universitet (VBN-portalen) overfor at blive erstattet af en ny standardportal for forskning i 2018. Forudsat at implementeringsprocessen forløber som planlagt, vil forskningsportalen gå online oktober 2018. Den nye standardportal (Pure Portal), som erstatter den eksisterende forskningsportal (Pure Advanced Portal). Den nye VBN-portal bygger fortsat uforandret på data fra Pure. Screenshots nedenfor er billeder af TEST-portalen. Den færdige portal vil have AAU layout, når den går online.

Kontakt VBN Teamet: vbn@aub.aau.dk

Ny portal forside

Forskningsprojekt i ny portal

Forskerprofil i ny portal