Det Digitale Projektbibliotek

Aalborg Universitets projektbibliotek indeholder studerendes kandidatspecialer, bachelorprojekter og Master/MBA afgangsprojekter i fuldtekst. Formålet er via Det Digitale Projektbibliotek at eksponere afgangsprojekter som en meget væsentlig vidensproduktion fra AAU. De registrerede projekter formidles via portalen projekter.aau.dk og er søgbare via Google.

Vi har set en flot udvikling i brugen af Det Digitale Projektbibliotek fra opstarten i 2006 til nu, hvor databasen i alt indeholder over 10.000 studenterprojekter. Databasen er opdelt i helt offentligt tilgængelige projekter, campus-tilgængelige semesterprojekter og fortrolige projekter, som ikke er offentligt tilgængelige, da de indeholder personfølsomme eller forretningskritiske oplysninger.

Fra juni 2008 er alle bachelorprojekter, specialer og master efter-/videreuddannelsens afgangsprojekter fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale Projektbibliotek.

Kontakt os

Hvis du spørgsmål vedrørende Det Digitale Projektbibliotek eller gerne vil booke et oplæg, er du altid velkommen til at kontakte Anne Marya på VBN-redaktionen.