Open Access-politik for Aalborg Universitet

Direktionen på Aalborg Universitet har vedtaget at implementere en Open Access-politik gældende for al videnskabelig litteratur ved universitetet. Dermed tilskyndes forskere på AAU til at arbejde for fri og åben adgang til universitetets forskning.

Open Access LogoAalborg Universitet har underskrevet Berlindeklarationen og bakker op om Videnskabsministeriets anbefalinger vedrørende Open Access. AAU støtter Open Access-initiativet med henblik på øget effektiv formidling og synliggørelse af universitetets forskning.

  • AAU publicerer forskning i højeste kvalitet og sigter mod publicering gennem de mest anerkendte udgivelseskanaler
  • AAU ønsker at skabe fri adgang til universitetets forskningspublikationer uden finansielle, juridiske eller tekniske begrænsninger
  • Det anbefales at publicere i Open Access-tidsskrifter, hvor disse er på samme niveau som de andre anerkendte tidsskrifter inden for fagområdet
  • Er publicering i et Open Access-tidsskrift ikke en mulighed, bør forskeren vælge et tidsskrift, der tillader parallelpublicering i VBN
  • Hvis forskeren overdrager sine publiceringsrettigheder, bør man som minimum beholde retten til parallelpublicering i VBN
  • AAU ønsker en fuldtekst af samtlige publikationer publiceret i VBN
  • Når en forsker tilføjer en fuldtekst til VBN, forbliver copyright hos forfatteren(erne)

Politikken er udformet i et samarbejde mellem direktionen, AAU’s Open Access-udvalg og VBN-redaktionen.

VBN-redaktionen er ansvarlig for Open Access-initiativet på Aalborg Universitet og forpligter sig til udvikling og drift af initiativet. VBN-redaktionen er også ansvarlig for rådgivning og vejledning i Open Access-spørgsmål blandt universitetets forskningsmiljøer.

Kontakt VBN-redaktionen via vores fælles mail vbn@aub.aau.dk