Den Bibliometriske Forskningsindikator

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) er en del af den performancebaserede model til fordeling af nye basismidler til universiteterne.

BFI's regler og retningslinjer

BFI autoritetslister

BFI systemet

Udregning af BFI-point